ความชื้นในโรงงานผลิตยา

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงงานผลิตยา ความสำคัญของความชื้นสัมพัทธ์ (Relative hu … Continue reading “ความชื้นในโรงงานผลิตยา”

ความชื้นในห้องเซิฟเวอร์

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ” ห้องเซิฟเวอร์ “ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ … Continue reading “ความชื้นในห้องเซิฟเวอร์”

ความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 202130 ตุลาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ มาตรฐานค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humid … Continue reading “ความชื้นภายในห้องปฏิบัติการ”

ความชื้นห้องผู้ป่วยติดเตียง

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้องผู้ป่วยติดเตียง ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative … Continue reading “ความชื้นห้องผู้ป่วยติดเตียง”

ความชื้นภายในโรงพยาบาล

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 202130 ตุลาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

อุณหภูมิความชื้นภายในโรงพยาบาล ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humidity) … Continue reading “ความชื้นภายในโรงพยาบาล”

ความชื้นภายในห้องนอน

Posted on 16 ธันวาคม 202030 ตุลาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ความชื้นที่เกิดภายในห้องนอน ปัจจุบันประเทศไทย มีอุณหภูมิค่อนข้างสูง ซึ่งอยู่ในช่ … Continue reading “ความชื้นภายในห้องนอน”