การควบคุมความชื้นและสภาพแวดล้อม ในคลังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

อุณภูมิและความชื้น ในคลังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
ควรควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในการจัดการคลังสินค้าของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ 5~28 องศาความชื้นสัมพัทธ์ : 20 เปอร์เซ็นต์ -75 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิการเก็บรักษาของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นและความชื้น

วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นไฟ PCB และ IC จะต้องได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างดี และห้ามไม่ให้ฟอยล์ทองแดงและหมุดสัมผัสกับอากาศโดยตรงเพื่อป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

*การจัดการวัสดุที่เข้ามาในคลังสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการอุณหภูมิและความชื้นที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมการจัดเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามคุณภาพ

อ้างอิงจาก  https://th.ems-pcbassembly.com/info/electronic-material-warehouse-storage-environm-77552901.html