ความเป็นมาเกี่ยวกับ เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ

          บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เครื่องดูดความชื้น  เครื่องลดความชื้น มาตรฐานสากล บริหารงานโดยทีมงานเทคนิค วิศวกรรมระบบ ที่มีความชำนาญระบบอุณหภูมิและความชื้นรวมถึงการออกแบบติดตั้งระบบให้ลูกค้าตั้งแต่ระดับองค์กรขนาดใหญ่ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและพวกธุรกิจขนาดย่อม ตลอดจนภาคครัวเรือน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางบริษัทสามารถตอบสนองทุกการใช้งาน เช่นโรงพยาบาลโรงงานอุตสาหกรรม ห้องทดสอบ ห้องคอมพิวเตอร์ คลังสินค้า ห้องพักโรงแรม ห้องโทรคมนาคมห้องผลิต เป็นต้น
          บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และจดทะเบียนการค้าในปี พ.ศ 2551โดยบริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ มีนโยบายให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ โดยผ่านการควบคุม และคัดสรรคคุณภาพ รวมตลอดจนถึงการพัฒนาระบบ งานบริการ Call Center 02-901-6928 , 02-901-6998 พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อรองรับการบริการหลังการขายเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในด้านการให้บริการที่มีคุณภาพระดับมาตรฐาน จากประสบการณ์ที่เรามีกว่า 16 ปี บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ  เราจึงมั่นใจว่าเรามีความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญทางด้านระบบการลดความชื้น การควบคุมความชื้นโดยเฉพาะทั้งนี้ทางบริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ 
          ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาแหล่งความรู้ และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยบริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ ยินดีให้บริการท่านครบทุกความต้องการเพื่อความพอใจสูงสุด โดยปัจจุบันเรามีสื่อโฆษณา และช่องทางการจำหน่ายเครื่องลดความชื้นมากมาย                                 เช่น Facebook , Instagram , Line Official Account , Lazada , Shopee.

Play Video

ครบรอบ 15 ปี บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

อาคาร MD BUILDING

     ภาพรวมภายในปี 2563 ทางบริษัทมีการปรับปรุงสถานที่ และอาคารให้รับรองรับกับจำนวนลูกค้าและสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คลังสินค้า

    ภายในอาคารคลังสินค้า บริษัทมีการจัดวางสินค้า การดูรักษา และการดูแลตรวจเช็คความสะอาดเครื่องลดความชื้นอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงกรณีสถานการณ์โควิด-19 สินค้าทุกชิ้นต้องผ่านการฆ่าเชื้อก่อนเก็บเข้าคลัง

ระบบการทำงาน

    ภายในองค์กรบริษัม เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์ จริงใจต่อลูกค้า โดยพนักงานของเราทุกคนจึงมุ่งเน้นการบริการให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากที่สุด ทั้งตัวสินค้าเอง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องลดความชื้นเองก็ตาม

ประเภทเครื่องลดความชื้น

บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องลดความชื้นมานานกว่า 16 ปี 

ให้คำปรึกษาพร้อมติดตั้งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 

ที่คอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง พร้อมศูนย์บริการครบวงจร

Portable Dehumidifier

Ceiling Dehumidifier

Desiccant Dehumidifier

Industrial Dehumidifier

ลูกค้าของบริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็มฯ