ความชื้นสัมพันธ์ ความชื้นสมบูรณ์

ความชื้นสัมบูรณ์ คือ

ปริมาณน้ำในอากาศจะใช้ในการวัดน้ำหนักของไอน้ำต่อหน่วยปริมาตรของอากาศ หน่วยAbsolute Humidityจะมีหน่วยเป็น g.m-3 (กรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ซึ่งเป็นหน่วยของไอน้ำกรัมต่อลูกบาศก์เมตรของอากาศ เนื่องจากปัจจัยอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อAbsolute Humidityอย่างต่อเนื่องดังนั้นค่าAbsolute Humidityจึงไม่ได้ถูกใช้งานเนื่องจากมีประโยชน์น้อยกว่า

อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศ กับปริมาตรของอากาศนั้น สภาวะที่อากาศมีไอน้ำปะปนอยู่ นั้นคืออากาศชื้น อากาศที่มีปริมาณไอน้ำมาก อากาศแห้ง คือ อากาศที่มีปริมาณไอน้ำอากาศน้อย

ความชื้นสัมพันทธ์ คือ

ใช้สำหรับค้นหาปริมาณไอน้ำในอากาศ Relative Humidity ถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนระหว่างปริมาณ Humidityที่อุณหภูมิเฉพาะกับHumidityสูงสุดที่อากาศสามารถเก็บ Humidity ได้ที่อุณหภูมิเดียวกัน โดยทั่วไปRelative Humidityมีค่า 100% ในช่วงฤดูฝน

อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศกับมวลของไอน้ำที่มีจริงในอากาศกับมวลไอน้ำเมื่ออากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน ผลของความชื้นภายในอากาศ ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ทำให้น้ำระเหยได้รวดเร็ว ทำให้ไเกิดสนิม ทำให้เกิดเชื้อรา

ความชื้นของอากาศ คือ อะไร

ความชื้นของอากาศ คือ สภาวะที่อากาศมีไอน้ำปะปนอยู่ ปริมาณไอน้ำในอากาศจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ เมื่ออุณหภูมิสูงอากาศจะรับไอน้ำได้มากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำ ความเข้มข้นของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศ ไอน้ำสถานะของก๊าซที่เป็นก๊าซมักจะมองไม่เห็นด้วยตามนุษย์ หมายถึงโอกาสที่จะเกิดฝน น้ำค้างหรือหมอก Humidityที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ตัวอย่างเช่นHumidityสูงรวมกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดเป็นการผสมผสานที่อาจเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็ก

อากาศชื้น คือ อากาศที่มีปริมาไอน้ำมาก และสามารถรับไอน้ำได้อีกเล็กน้อย

อากาศแห้ง คือ อากาศที่มีปริมาณไอน้ำในอากาศน้อย และสามารถจะรับไอน้ำได้อีกปริมาณมาก

ความชื้นอากาศต่อร่างกายมนุษย์

ความชื้นสัมพันธ์ที่มนุษย์รู้สึกสบายมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 40%RH ถึง 60%RH เมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่ 18-25 องศาเซลเซียส

ปัญหาต่อสุขภาพ :
ความชื้นที่มากไปหรือน้อยไป นั้นส่งผลต่อปัญหาทางสุขภาพของมนุษย์ได้เพราะ ความชื้นและอุณหภูมิที่เหมาะสมนั้นจะทำให้ร่างกายเรารู้สึกสบายตัว ดังนั้น ถ้าหากอากาศอบอ้าวและความชื้นสูง สามารถเกิดอันตรายจากความร้อนในร่างกาย เกิดความเครียด การหายใจที่ช้าลง รู้สึกอึดอัดหรือเส้นเลือดในสมองอาจแตกได้

ผิวหนัง : สูญเสียความชุ่มชื้น ปากแห้ง ผิวแตก การอยู่ในห้องแอร์นานๆทำให้ผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้น อากาศในห้องแอร์มีความชื้นน้อย

เสี่ยงกระตุ้นโรคภูมิแพ้ : ความเสี่ยงจากเชื้อโรคและแบคทีเรียในอากาศ เช่น ไรฝุ่น ไวรัสและแบคทีเรียต่างๆ เชื้อโรคเชื้อรา มันจะเติบโตมาจากสภาพอากาศชื้นที่สะสม เกิดไรฝุ่นและสปอร์ของเชื้อรา หายใจลำบาก เมือสูดดมเข้าไปแล้วจะก่อให้เกิดโรคหอบหือและภูมิแพ้ในเด็ก

อาการเจ็บคอ : รู้สึกเจ็บคอ มีน้ำหมูก ละคายเคืองในลำคอ อาจทำให้ปวดหัว และดวงตาอ่อนล้า

เจ็บป่วย : เกิดการก่อตัวของเชื้อไวรัสในอากาศได้ง่าย อาจจะทำให้เป็นไข้หวัดใหญ่ได้

อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย : มักเกิดจากความชื้นและมีปริมาณไอน้ำสูง ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น รีโมท แลปท๊อป ทีวี ตู้เย้น ที่ไวต่อความชื้น รวมทั้งเครื่องปรับอากาศด้วย