ค่าความชื้นสูง จะส่งผลเสียอย่างไรต่อธุรกิจโรงแรม

ปัญหาความชื้น

ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของ ผู้เข้าพัก และทำให้เกิดความเสียหายกับวัสดุภายใน ห้องพัก ได้แก่ ผ้าม่าน ผ้าปูเตียง ผนังห้อง และ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ความชื้นในห้องพักถ้ามีค่าสูงจะทำให้ผู้เข้าพักรู้สึก อึดอัด เหนียวตัว แม้อากาศจะมีอุณหภูมิต่ำแต่ก็ไม่มี ความสุขสบาย เนื่องจากเหงื่อไม่สามารถระเหยได้

มีเชื้อรา

นอกจากนี้ความชื้นในอากาศยังมีผลต่อการเจริญเติบโต ของจุลชีพ ได้แก่ เชื้อรา และแบคทีเรียตามวัสดุต่างๆ ภายในห้องพักโรงแรม

มีกลิ่นอับชื้น

กลิ่นอับชื้นภายในโรงแรมเกิดจากการสะสมของความชื้นในอากาศที่ไม่เพียงพอโดยเฉพาะช่วงหน้าฝน รวมถึงพื้นที่ภายในห้องพักที่ไม่ได้รับการระบายอากาศ ดูแลรักษาอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้นจากการสะสมของแบคทีเรีย และกลุ่มอนุภาคที่สามารถสร้างกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ อาทิ กลิ่นเหงื่อ กลิ่นอาหาร กลิ่นสะสมจากเสื้อผ้าของผู้เข้าพัก เหล่านี้เป็นปัญหาสำหรับเจ้าของโรงแรมที่ต้องหาวิธีจัดการ 

เป็นเรื่องสำคัญหากพบปัญหาเชื้อราในห้องพัก ปัญหาความชื้น เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของนักท่องเที่ยว ความชื้นในห้องพักโรงแรม จึงมีผลต่อการดำเนินการของ ธุรกิจโรงแรมอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลจาก การควบคุมความชื้นในห้องพักโรงแรม โดย นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง