อากาศที่ทำให้สบาย คือ Comfort Zone จริงหรอ ?

สภาวะสบาย ( Comfort Zone ) คือ ช่วงอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่ทำให้คนเรานั้นรู้สึกสบาย คือช่วงอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ ที่ทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกสบายตามธรรมชาติ ไม่ได้มีเพียงปัจจัยเพียงลดอุณหภูมิของอากาศรอบตัวเท่านั้น ซ

องค์กร ASHVE ได้สร้างแผนภูมิที่แสดงถงึช่วงสภาวะสบายสำหรับผู้อาศัยใน อเมริกา ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวคือ ความชื้นสัมพันธ์ ในอากาศจะอยู่ที่ 30% – 70 % ซึ่งเป็นช่วงที่จะไม่ทำให้ผิวหนังแห้ง อยู่ที่ 18-29 องศา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้สึกสบายอุณหภูมิอากาศ Air Temperature

1.อุณหภูมิ ( Air Temperature ) ช่วงอุณหภูมิที่ทำให้รุ้สึกสบายคืออยุ่ที่ 22-29 องศาเซลเซียส

2.ความชื้นสัมพันธ์ ( Relative Humidity ) ความชื้นสัมพันธ์ที่เหมาะสมคือ 40% – 75% หากความชื้นสัมพันธ์ในอากาศสูงแม้อากาศไม่ร้อนก็ทำให้รุ้สึกเหนียวเนอะเพราะ การรัเหยของเหงื่อที่ค่อยข้างน้อย

3.อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโดยรอบ (Mean Radiant Temperatuer) เช่น อุณหภูมิของพื้นดิน พื้นคอนกรีต พื้นภายในบ้าน จะส่งผลอย่างมากที่จะทำให้เรารู้สึกสบาย เช่น ถ้าอุณหภูมิอากาศอยู่ที่ 35 องศา เมื่อผ่านตัวกรอง อย่างเช่นต้นไท้ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 32 องศา เมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวเย็นกว่า เช่นภายใต้ร่มไม้ ผิวหญ้าเปียก ร่างกายจะถ่ายเทความร้อนกับสภาพเเวดล้อมทำให้รุ้สึกเย็นกว่าอุณภูมิจริง 4 องศา

4. ความเร็วลม ( Air Velocity ) เมื่อมีลมพัดผ่านที่เร็วประมาณ 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เราจะรู้สึกเหมือนอุณหภูมิลดลงประมาณ 4 องศา

5. เสื้อผ้าที่สวมใส่ ( Clothing Insulation ) การสวมใส่เสื้อผ้าที่สบายๆ ระบายอากาศได้ดี สามารถทำให้อุณหภูมิเย็นลงได้

6. อัตราการเผาผลาญพลังของร่างกาย ( Metabolism Rate ) การทำกิจกรรมที่ใช้พลังงานต่ำ จะไม่ก่อให้เกิดความร้อนจนมากเกินไป ร่างกายจะปรับให้รู้สึกสบายง่ายมากขึ้น และขึ้นอยู่กับการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างกันของแต่ละคนเช่น คนที่อ้วนกับคนที่ผอม จะให้ความรู้สึกเย็นไม่เท่ากัน

สภาวะความสบายในฤดูร้อน คือ ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ 30%-70% อุณหภูมิเกาะเปาะเเห้ง 23 – 25 องศาเซลเซียส

สภาวะความสบายในฤดูหนาว คือ ความชื้นสัมพันธ์ของอากาศ 30%-70 อุณหภูมิเกาะเปาะเเห้ง 19-22 องศาเซียลเซีย

ขอบคุณข้อมูล : https://www.foodnetworksolution.com

: https://citycracker.co