โรคราดำมรณะคืออะไร ?

โรคราดำมรณะ Mucormycosis คืออะไร

โรคเชื้อราดำ BLACK FUNGUS เกิดจากเชื้อราธรรมชาติที่มาจาก MUCORMYCETES เชื้อราชนิดนี้มีผลต่อผู้ที่มีภถูมิคุ้มกันอ่อนแอหรือร่างกายไม่แข็งแรงทำให้การกระจายของเชื้อค่อนข้างรวดเร็วจนส่งผลต่อผู้ที่มีภูมิคุ้้มกันไม่แข็งแรง ทำให้การกระจายของเชื้อค่อนข้างรวดเร็วจนส่งผลให้มีอัตราเสียชีวิตมากถึง 50 เปอร์เซ็น

ทำไมถึงเรียกว่าโรคราดำมรณะ

เนื่องจากระหว่างการทดลองเกี่ยวกับโรคราดำมรณะ พบว่าคุณสมบัติที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วในอุณหภูมิร่างกาย หรือสิ่งแวดล้อมที่อื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างอินทรียวัตถุ เนื่องด้วยเชื้อราชนิดนี้มีลักษณะเป็นสีน้ำตาลเข้มคล้ายสีดำ จึงเรียกกันต่อมาว่า เชื้อราดำ

โรคเชื้อราดำติดเชื้ออย่างไร

โรคราดำมรณะมีผลต่อผู่ที่มีร่างกายอ่อนแอเมื่อได้รับเชื้อราไป ตรงกันข้ามกันหากคนที่มีภุมิคุ้มกันที่แข็งแรงจะต้านทานเชื้อราเข้าสู่ร่างกายได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

  • การทานอาหารที่ปนเปื้อนต่อเชื้อรา
  • อากาศไม่สะอาด เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายผ่านการสูดหายใจ
  • บาดแผลบนร่างกายสัมผัสกับเชื้อรา

การใช้สารสเตียรอยด์สามารถกระตุ้นความเสี่ยงในการเกิดโรคราดำมรณะได้ บางประเทศใช้สเตียนอยด์รักษาการอักเสบที่เกิดขึ้นภายในปอด

อันตรายจากโรคราดำมรณะ

ตำแหน่งที่มีการพบว่ามีการติดเชื้อรา มักจะพบอยู่บริเวณจมูก โดยสามารถขึ้นสู่สมองได้ หากกลุ่มที่มีปัญหาด้านภูมิต้านทานอยู่แล้ว เชื้น ผู้ป่วย HIV เกิดการติดเชื้อโรคราดำมรณะอาจจะรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

อาการเมื่อเกิดการติดเชื้อโรคราดำมรณะ

  • ปวดศรีษะ
  • คัดจมูกและมีเลือดออกที่จมูก
  • มีอาการชักเกร็ง
  • ตาบวมและมีอาการปวด

การรักษาโรคราดำมรณะ

  • หากไม่ทำการรักษาโรคราดำมรณะ อาจทำให้สูญเสียการมองเห็นได้ เชื้อที่ลุกลามรุนแรงมักจะพบที่บริเวณจมูกเเล้วเข้าสู่จมูกได้อย่างรวดเร็ว
  • รักษาด้วยการรับยาเฉพาะด้วยการฉีดเฉะาพโรคราดำมรณะ โดยต้องทำการให้ยาต่อเนื่อง 8 สัปดาห์

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.petcharavejhospital.com