ปัญหาความชื้นสัมพัทธ์กับโรงเก็บรถยนต์

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humidity)

  การดูดความชื้น หรือลดความชื้นในโรงรถช่วยให้รถอยู่ในสภาพที่เหมาะสม โรงรถเป็นพื้นที่ปิดที่ต้องการการระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถกำจัดความชื้นไอน้ำที่เป็นพิษและไอเสียที่เป็นอันตรายได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา

•  (Garage Room) ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้อยู่ในช่วง 45-55% RH

• ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ให้ต่ำกว่า 60% RH

• ปัญหาเมื่อห้องมีความชื้นสูง

ค่าของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่สูงจะมากว่า 50%RH และบางครั้งอาจมีความชื้นสัมพัทธ์สูงถึง 80%RH ความชื้นสัมพัทธ์ที่สูงจะทำให้เกิดอันตรายเมื่ออุณหภูมิในอากาศสูงด้วย ตามที่กล่าวข้างต้นมานั้น ความชื้นสูงจะขัดขวางความสามารถของร่างกายให้เย็นตัว สามารถกระตุ้นอาการหอบหืด ดังนั้นคนที่มีปัญหาโรคหัวใจ หรือโรคหอบหืดควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในสภาวะดังกล่าว และอีกผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ที่มาจากความชื้นสูงเช่นเดียวกัน คือ  สปอร์เชื้อรา ซึ่งเชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ดีในความชื้นสูง และเชื้อรานี้เป็นภัยคุกคามสำหรับผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และโรคหอบหืด นอกจากนี้ไรฝุ่นยังเจริญเติบโตเมื่อความชื้นสูง ปัจจุบันในเกือบทุกที่มีไรฝุ่นก่อความรำคาญสำหรับคนที่มีอาการภูมิแพ้และโรคหอบหืดอีกด้วย

• ปัญหาเมื่อห้องมีความชื้นต่ำ

หากระดับค่าความชื้นต่ำกว่า 35%RH จัดว่าอากาศในบริเวณนั่นมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ อาจทำให้เกิดอาการไม่สบายตัว เมื่ออากาศแห้งเกินไปทำให้จมูก ลำคอ และผิวรู้สึกแห้ง และแตกกร้าน เยื่อบุจมูก และลำคออาจทำให้เกิดการติดเชื้อในอากาศ เช่น โรคหวัด และไข้หวัดใหญ่ และทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดมีอาการรุนแรงขึ้น อากาศแห้งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตในอากาศสามารถทำลายคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้  นอกจากนี้วอล์เปเปอร์ที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามภายในห้องสำหรับผู้ป่วย หรือห้องรับรองสามารถถูกทำลายได้ในอากาศที่มีความชื้นต่ำอีกด้วย  ดังกล่าวข้างต้น ความชื้นต่ำ สามารถทำให้คุณรู้สึก ราวกับว่า อุณหภูมิอากาศต่ำกว่าที่เป็นจริง ความชื้นต่ำมักจะเกิดขึ้น ในช่วง ฤดูหนาว และการรักษาระดับความชื้นที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ