อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ " ห้องเซิฟเวอร์ "

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humidity)

     อุณหภูมิ ห้องเซิฟเวอร์ ( Server ) เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องใส่ใจ เพราะหากผิดพลาดไปในการออกแบบ อาจสร้างความเสียหายต่อระบบศูนย์ข้อมูลทั้งหมดขององค์กรได้  หลาย ๆ ธุรกิจมีการเติบโตและขยายตัว ซึ่งพอเริ่มมีการเติบโตก็จำเป็นที่จะต้องมีการขยายสาขา และต้องมีข้อมูลทั้งจากลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาสู่ศูนย์กลางเสมอ จึงต้องเริ่มที่จะสร้างห้อง Serverเอาไว้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางของตนเองเพื่อความสะดวกในการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ แต่การสร้างห้อง Serverนั้นมีหลายอย่างที่จะต้องคำนึงถึง สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากและจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ก็คือเรื่องของอุณหภูมิ ห้อง Serverต้องมีการระบายอากาศที่ดีไม่ให้เกิดความร้อนสะสม ในขณะเดียวกันก็จำเป็นที่ต้องระวังเรื่องความชื้นในห้องด้วย

อุณหภูมิ ห้อง Server ที่เหมาะสมควรอยู่ที่เท่าไหร่

     ก่อนที่คุณจะออกแบบและกำหนดความเหมาะสมของระดับอุณหภูมิ ห้อง Serverก็ต้องเข้าใจก่อนว่า ห้อง Server ทำหน้าที่อะไรและจะต้องมีอะไรติดตั้งอยู่บ้าง ห้อง Serverเป็นศูนย์ข้อมูลขององค์กร ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Serverมีระบบโทรคมนาคม มีอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงสัญญาณและ Network  อย่างเช่น Switch และ Hub ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องเปิดใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องเกิดความร้อนขึ้น และในห้องก็จำเป็นที่จะต้องมีระบบระบายอากาศ และจะต้องมีแอร์ติดตั้งเพื่อการระบายความร้อนที่ดี แต่ในขณะเดียวกันการมีแอร์และระบบทำความเย็นให้กับห้องก็จะต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิเย็นจัดจนเกินไปด้วย  เพราะถ้าห้องเย็นมากเกินไปก็อาจเกิดความชื้น ทำให้เกิดละอองไอเย็นที่เป็นไอน้ำ ซึ่งอาจไปเกาะติดอยู่ตามผนังและหยดลงมาใส่เครื่องServerอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือพื้นห้องที่ทำยกระดับไว้ได้ จึงมีการกำหนดมาตรฐานอุณหภูมิ ห้อง Serverไว้เป็นสากลว่า อุณหภูมิที่เหมาะสม ควรอยู่ที่ประมาณ 20 – 22 องศานั่นเอง และระดับอุณหภูมินี้ก็ใช้กันมาเป็นสากลทุกแห่ง

หากไม่มีการควบคุมความชื้นที่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นได้

      การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ตามมาตรฐานการควบคุมอุณหภูมิ ห้อง Serverการติดตั้งเครื่องปรับอากาศควรจะเป็นระบบที่แยกออกมาจากระบบปรับอากาศอื่น ๆ คือ เป็นระบบปรับอากาศเฉพาะของห้อง Serverอย่างเดียวเลย และควรจะมีเครื่องปรับอากาศ 2 ตัวเพื่อใช้ทำงานสลับกัน กรณีมีตัวใดตัวหนึ่งเสียก็จะมีตัวสำรองที่ทำงานแทนกันได้ ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอดเวลา
      ต้องมีการติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ เพื่อใช้วัดอุณหภูมิและค่าความชื้นภายในห้อง ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่นำมาติดตั้งหากเป็นระบบอัตโนมัติมีการแจ้งเตือนก็จะดีมาก หรือไม่หากไม่มีระบบการแจ้งเตือนก็จะต้องมีการจดบันทึกระดับอุณหภูมิประจำวันอยู่เสมอด้วย อีกสิ่งที่จะลืมไม่ได้ก็คือ การตรวจสอบคุณภาพและการทำงานของเมอร์โมมิเตอร์ หากเป็นแบบที่ใช้แบตเตอรี่ก็ต้องคอยสังเกตหมั่นเช็ค เพื่อให้การควบคุมอุณหภูมิเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

นับว่าเรื่องของอุณหภูมิ ห้อง Server เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่ต้องใส่ใจในรายละเอียดอย่างมาก เพราะหากผิดพลาดขึ้นมาก็จะสร้างความเสียหายให้กับศูนย์ข้อมูลทั้งหมดได้เลยทีเดียว ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีมาตรฐานสากลเป็นตัวกำหนดอยู่ว่าควรจะกำหนดอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ และควรจะต้องติดตั้งอะไรแบบไหนบ้าง ซึ่งผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างห้อง Serverควรจะศึกษาทำความเข้าใจเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อการคำนวณงบประมาณและการออกแบบห้อง Serverให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

มาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้อง Server ควรอยู่ที่เท่าไหร่

    ในต่างประเทศผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของการสร้างห้อง Serverได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ในการสร้างเซิฟเวอร์ซึ่งก็ได้มีการกำหนดไว้ว่า มาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้อง Server ควรจะอยู่ที่ 45 – 50%RH ซึ่งทุกศูนย์ Data Centerจะต้องมีเทอร์โมมิเตอร์และเครื่องควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ติดตั้งไว้ เพื่อวัดระดับและรวมไปถึงควบคุมความชื้นภายในห้องไว้ด้วย ซึ่งมาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้อง Serverในระดับนี้ถือกันว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยและไม่สร้างปัญหาใด ๆ ให้กับห้อง Serverเป็นระดับที่เหมาะสม ไม่ทำให้อุปกรณ์เสื่อมสภาพง่าย และไม่เสี่ยงต่อการเกิดละอองไอเย็นหรือหยดน้ำภายในห้อง
    อย่างไรก็ดี  การจะให้ห้อง Server มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดี จะสนใจแต่มาตรฐานอุณหภูมิความชื้นห้องServer หรือเรื่องของการระบายความร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ทั้งหมดจะต้องทำควบคู่กันไป ความร้อนสะสมมากไปก็ไม่ดี ห้องเย็นเกินไปก็ไม่ดีอีกเช่นกัน ฉะนั้น การออกแบบ Data Centerให้ปลอดภัยมีมาตรฐานใช้งานได้อย่างยาวนาน จึงต้องดูปัจจัยแวดล้อมเรื่องอุณหภูมิร้อนเย็นไปพร้อม ๆ กันทุกด้าน จึงจะทำให้เกิดความปลอดภัยไร้ปัญหาอย่างแท้จริง

• อุณหภูมิความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมกับห้อง “Server”

     โดยการเก็บอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างห้องเซิฟเวอร์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก โดยทั่วไปอุปกรณ์เหล่านี้ควรอยู่ในอุณหภูมิประมาณ 22 องศาเซลเซียส และระดับความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 45%RH ที่ระดับความสูงถึง 2,150 เมตร หากระบบเครื่องปรับอากาศทำงานผิดพลาดหรือเกิดความผิดปกติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ควรมีการซ่อมแซมอย่างรวดเร็วเพื่อไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ และตั้งอุณหภูมิให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิ  + หรือ – 1°C  และความชื้นสัมพัทธ์ + หรือ ร้อยละ 5  ซึ่งสภาวะแวดล้อมของอากาศที่เหมาะสมกับการทำงานของเซิฟเวอร์มีดังนี้

• สภาพแวดล้อมพื้นที่เหมาะสมกับห้องเซิฟเวอร์ที่มีพื้นที่จำกัด

     • อุณหภูมิเฉลี่ย : 16-32°C
     • ความชื้นสัมพัทธ์ : 20-80%RH
     • Maximum wet bulb : 23°C

• สภาพแวดล้อมพื้นที่เหมาะสมกับห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

     • อุณหภูมิเฉลี่ย : 16-32°C
     • ความชื้นสัมพัทธ์ : 8-80%RH
     • Maximum wet bulb : 23°C

• สภาพแวดล้อมพื้นที่เหมาะสมกับห้องที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

     • อุณหภูมิเฉลี่ย : 10-40°C
     • ความชื้นสัมพัทธ์ : 8-80%RH
     • Maximum wet bulb : 27°C