ความชื้นกับการเป็นภูมิเเพ้

คุณภาพอากาศส่งผลต่อการเป็นโรคภูมิเเพ้ ?

ประเทศไทยมีอากาศที่ร้อนชื้น ไม่ว่าจะฤดูไหนก็มีความชื้นสูงส่งผลต่อสุขภาพของคนเป็นภูมิเเพ้

ผิวหนังเเห้ง จมูกเกิดการระคายเคือง เจ็บคอ คันตา ผิดเกิดการหย่อนก่อนวัยอันควร ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากความชื้นภายในอากาศที่ไม่เหมาะสม และส่งผลต่อคนเป็นโรคภูมิเเพ้อย่างยิ่ง เมื่อความเข้มข้นของสารก่อภูมิเเพ้ในอากาศเพิ่มขึ้นเช่น ความชื้นสูง สปอร์เเชื้อรา เเละเชื้อราเพิ่มมากขึ้น

ความชื้นมากทำให้อาการ การเป็นภูมิเเพ้ของคุณเเย่ลงได้ ส่งผลต่อทางเดินหายใจ จมูก ลำคอ และปอด เมื่อความชื้นไม่อยู่ในระดับที่สมควรอาจทำให้ชั้นเมือกเคลือบปอดบางลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการอักเสบและติดเชื้อของทืางเดินหายใจได้

ความชื้นอาจจะส่งผลให้คนปกติไฃเกิดอาการเป็นหวัดได้ และอาจเกิดการติดเชื้อจากไวรัสได้เพราะเชื้อโรค ไวรัส เกิดการเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะความชื้นในอากาศที่สูง

ความชื้นที่มากเกินไปอาจจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น เช่นไรฝุ่นเเละเชื้อรา และผลกระทบจากระบบหายใจย้ำแย่ลง

ความชื้นที่เหมาะสม ความชื้นที่เหมาะสมที่สุดจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกสบายของแต่ละบุคคลซึ่งแตกต่างกัน แต่รักษาระดับที่แนะนำในช่วง 40% – 60 %RH เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ 

แนวทางในการเเก้ไขปัญสุขภาพที่เกิดขึ้นจากความชื้นที่ตรงคือ “การมีเครื่องลดความชื้น” ที่สามารถควบคุมความชื้นให้อยู่ระดับที่เหมาะสมให้กับเราได้เลย ซึ่งปัจจุบัน เครื่องลดความชื้นมีฟังก์ชั่นการฟอกอากาศด้วยในเครื่องเดียว แก้ปัญหาด้ายคุณภาพอากาศในบ้านได้อย่างเต็มที่แน่นอน

รู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นหวัดหรือเป็นภูมิเเพ้

อาการภูมิแพ้หรือการแพ้อากาศ อาการใกล้เคียงกับโรคหวัด  จนแยกกันไม่ออก เราจึงมีคำแนะนำในการสังเกตอาการที่แตกต่างอย่างชัดเจน

อาการเป็นภูมิเเพ้อากาศ เมื่อสัมผัสสารก่อภูมิแพ้แล้วจะมีอาการ

 • จามบ่อย มีอาการคัดจมูก
 • น้ำมูกใส
 • ไม่มีไข้
 • ไม่มีการติดต่อ คือไม่มีการแพร่เชื้อ
 • มีอาการคันคอ
 • อาการเป็นๆ หายๆ 
 • มีระยะเวลา การเป็นนานมากกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป

อาการ การป่วยจากไวรัสหรือหวัด 

 • มีน้ำมูกข้น โดยช่วงแรกน้ำมูกจะใสแล้วค่อยๆ ข้นขึ้น
 • ตัวร้อน มีไข้
 • ไม่มีอาการคันจมูก
 • สามารถแพร่เชื้อได้ง่าย
 • เจ็บคอ หรือ แสบคอ
 • มีอาการเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ
 • สัมผัสเชื้อโรคแล้วต้องใช้เวลาฟักตัวนานกว่าจะเกิดอาการ
 • มีระยะเวลาการเป็น ประมาณ 3-10 วัน