ปัญหาความชื้นในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ

Posted on 8 เมษายน 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ความชื้นในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ การดูแลรักษาและควบคุมค่าความชื้นสัมพัทธ์วั … Continue reading “ปัญหาความชื้นในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุ”

ความชื้นภายในห้องสะสมพระเครื่อง

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาความชื้นภายในห้องเก็บสะสมและอนุรักษ์พระเครื่อง ปัญหาความชื้นภายในห้องเก็บสะ … Continue reading “ความชื้นภายในห้องสะสมพระเครื่อง”

ความชื้นห้องสัตว์เลี้ยง

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาอุณหภูมิความชื้นภายในห้องสัตว์เลี้ยงของเรา ความชื้นสูง ช่วงหน้าฝน ปัญหาส่วน … Continue reading “ความชื้นห้องสัตว์เลี้ยง”

ความชื้นโรงเรือนปลูกพืช

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

อุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรือนปลูกพืช อุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม … Continue reading “ความชื้นโรงเรือนปลูกพืช”

ความชื้นห้องเก็บเมล็ดกาแฟ

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาความชื้นกับการเก็บเมล็ดกาแฟ ความสำคัญของความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity … Continue reading “ความชื้นห้องเก็บเมล็ดกาแฟ”

ความชื้นห้องเก็บงานศิลปะ

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ความชื้นกับผลงานศิลปะ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative humidity)    อุณหภ … Continue reading “ความชื้นห้องเก็บงานศิลปะ”

ความชื้นในห้องฟิตเนส

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 202130 ตุลาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

การออกกำลังกายและปัญหาความชื้นในฟิตเนส ความสำคัญของความชื้นสัมพัทธ์ (Relative hu … Continue reading “ความชื้นในห้องฟิตเนส”

ความชื้นโรงจอดรถยนต์

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาความชื้นสัมพัทธ์กับโรงเก็บรถยนต์ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม (Relative hu … Continue reading “ความชื้นโรงจอดรถยนต์”

ความชื้นในโรงงานผลิตยา

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

ปัญหาความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงงานผลิตยา ความสำคัญของความชื้นสัมพัทธ์ (Relative hu … Continue reading “ความชื้นในโรงงานผลิตยา”

ความชื้นในห้องเซิฟเวอร์

Posted on 11 กุมภาพันธ์ 20214 สิงหาคม 2021Categories ความชื้นในห้องต่างๆ

อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ” ห้องเซิฟเวอร์ “ ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ … Continue reading “ความชื้นในห้องเซิฟเวอร์”